CN – Quản Trị Tài Chính Số

Quản trị tài chính số là một môn khoa học quản trị nghiên cứu các mối quan hệ tài chính phát sinh trong quá trình sản xuất và kinh doanh của một doanh nghiệp hay một tổ chức. Nói cách khác, quản trị tài chính là quản trị nguồn vốn (bao gồm vốn tiền mặt, vốn, tài sản và các quan hệ tài chính phát sinh như: khoản phải thu – khoản phải trả), nhằm tối đa hóa lợi nhuận của doanh nghiệp.

Với định hướng chuyển đổi số trong tương lai, để có thể trở thành trung tâm tài chính của khu vực và cả nước sẽ cần rất lớn lượng nhân sự có trình độ cao, có kiến thức về tài chính và có các kỹ năng về công nghệ thông tin. Do vậy, việc mở chuyên ngành đào tạo Quản trị tài chính số là hoàn toàn phù hợp với nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực trong tác động của Cách mạng công nghiệp 4.0 và phù hợp với định hướng, chiến lược phát triển của thành phố và khu vực.

Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp

 • Chuyên viên tại các bộ phận quản lý hệ thống thông tin, quản trị phân tích dữ liệu, quản trị và phân tích rủi ro, quản lý các dự án công nghệ tại các tổ chức tài chính.
 • Chuyên viên bộ phận phát triển công nghệ tài chính, phát triển sản phẩm dịch vụ tài chính tại các ngân hàng, công ty tài chính, công ty bảo hiểm và chứng khoán.
 • Chuyên viên bộ phận phát triển sản phẩm dịch vụ tại các công ty khởi nghiệp tài chính số, hoặc tự thành lập doanh nghiệp tài chính số cho bản thân.
 • Chuyên viên quản lý phát triển kinh tế số, công nghệ tài chính tại các cơ quan quản lý nhà nước như ngân hàng nhà nước, Sở tài chính, Sở KHCN và các cơ quan ban ngành khác.

Khả năng nâng cao trình độ:

 • Đủ trình độ tham gia các khóa học, bồi dưỡng nâng cao ngắn hạn về Tài chính trong và ngoài nước;
 • Đủ trình độ và kỹ năng để học bằng đại học thứ 2 của các ngành kinh tế liên quan;
 • Đủ năng lực đăng ký học bậc sau đại học của ngành Quản trị kinh doanh, chuyên ngành Tài chính tại các trường trong và ngoài nước.

THÔNG TIN TUYỂN SINH 2024

Thông tin tổng quát

 • Mã ngành đào tạo: 7340101EF
 • Chỉ tiêu: 60
 • Trình độ đào tạo: Đại học
 • Văn bằng tốt nghiệp: Cử nhân
 • Đối tượng tuyển sinh: Học sinh đã tốt nghiệp THPT.
 • Thời gian đào tạo: 4 năm (8 học kỳ).

Tổ hợp xét tuyển

ĐIỂM THI THPT

TT Tổ hợp Mã tổ hợp
01 Toán, Vật lý, Hóa học A00
02 Toán, Vật lý, Tiếng Anh A01
03 Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh D01
04 Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh D90

KẾT QUẢ HỌC TẬP THPT (HỌC BẠ)

TT Tổ hợp Mã tổ hợp
01 Toán, Vật lý, Hóa học A00
02 Toán, Vật lý, Tiếng Anh A01
03 Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh D01
04 Toán, Hóa học, Tiếng Anh D07

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Mọi thắc mắc về thông tin tuyển sinh của VKU, mời thí sinh và phụ huynh liên lạc trực tiếp: