QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH SỐ

Quản trị tài chính số là một môn khoa học quản trị nghiên cứu các mối quan hệ tài chính phát sinh trong quá trình sản xuất và kinh doanh của một doanh nghiệp hay một tổ chức. Nói cách khác, quản trị tài chính là quản trị nguồn vốn (bao gồm vốn tiền mặt, vốn, tài sản và các quan hệ tài chính phát sinh như: khoản phải thu – khoản phải trả), nhằm tối đa hóa lợi nhuận của doanh nghiệp.

Với định hướng chuyển đổi số trong tương lai, để có thể trở thành trung tâm tài chính của khu vực và cả nước sẽ cần rất lớn lượng nhân sự có trình độ cao, có kiến thức về tài chính và có các kỹ năng về công nghệ thông tin. Do vậy, việc mở chuyên ngành đào tạo Quản trị tài chính số là hoàn toàn phù hợp với nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực trong tác động của Cách mạng công nghiệp 4.0 và phù hợp với định hướng, chiến lược phát triển của thành phố và khu vực.

Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp

Khả năng nâng cao trình độ:

THÔNG TIN

TUYỂN SINH 2023

THÔNG TIN TỔNG QUÁT

TỔ HỢP XÉT TUYỂN

ĐIỂM THI THPT

TT Tổ hợp Mã tổ hợp
01
Toán, Vật lý, Hóa học
A00
02
Toán, Vật lý, Tiếng Anh
A01
03
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
D01
04
Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh
D90

KẾT QUẢ HỌC TẬP THPT (HỌC BẠ)

TT Tổ hợp Mã tổ hợp
01
Toán, Vật lý, Hóa học
A00
02
Toán, Vật lý, Tiếng Anh
A01
03
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
D01
04
Toán, Hóa học, Tiếng Anh
D07

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Mọi thắc mắc về thông tin tuyển sinh của VKU, mời thí sinh và phụ huynh liên lạc trực tiếp: