Cơ cấu tổ chức

Ban chủ nhiệm khoa

TS. Lê Phước Cửu Long

Phó trưởng khoa, phụ trách Khoa Kinh tế số và Thương mại điện tử Email: lpclong@vku.udn.vn Mobile: 0905150200 Tel: 02363.962.360

TS. Nguyễn Thị Kiều Trang

Phó trưởng khoa Khoa Kinh tế số và Thương mại điện tử Email: ntktran@vku.udn.vn Mobile: 0901945983 Tel: 02363.962.360

Hội đồng khoa học và đào tạo

STT Họ và tên Chức vụ
01
Ts. Lê Phước Cửu Long
Chủ tịch
02
Ts. Nguyễn Thị Kiều Trang
Thành viên
03
Ts. Văn Hùng Trọng
Thành viên
04
Ts. Lê Thị Minh Đức
Thành viên
05
Ts. Lê Thị Mỹ Hạnh
Thành viên
06
Ts. Trần Thiện Vũ
Thành viên
07
Ts. Nguyễn Thanh Hoài
Thành viên
08
Ts. Ngô Hải Quỳnh
Thành viên
09
Ts. Trần Thảo An
Thành viên
10
Ts. Võ Thị Thanh Thảo
Thành viên
11
Ths. Đào Thị Thu Hường
Thư ký