Cơ cấu tổ chức

Ban chủ nhiệm khoa

TS. Lê Phước Cửu Long

Phó trưởng khoa, phụ trách Khoa Kinh tế số và Thương mại điện tử
Email: lpclong@vku.udn.vn
Mobile: 0905150200
Tel: 02363.962.360

TS. Nguyễn Thị Kiều Trang

Phó trưởng khoa Khoa Kinh tế số và Thương mại điện tử
Email: ntktran@vku.udn.vn
Mobile: 0901945983
Tel: 02363.962.360

Hội đồng khoa học và đào tạo

STT Họ và tên Chức vụ
01 Ts. Lê Phước Cửu Long Chủ tịch
02 Ts. Nguyễn Thị Kiều Trang Thành viên
03 Ts. Văn Hùng Trọng Thành viên
04 Ts. Lê Thị Minh Đức Thành viên
05 Ts. Lê Thị Mỹ Hạnh Thành viên
06 Ts. Trần Thiện Vũ Thành viên
07 Ts. Nguyễn Thanh Hoài Thành viên
08 Ts. Ngô Hải Quỳnh Thành viên
09 Ts. Trần Thảo An Thành viên
10 Ts. Võ Thị Thanh Thảo Thành viên
11 Ths. Đào Thị Thu Hường Thư ký