QUẢN TRỊ LOGISTICS VÀ CHUỖI CUNG ỨNG SỐ

Quản trị Logistics và chuỗi cung ứng số là lĩnh vực liên ngành gắn kết toàn bộ nền kinh tế với vai trò hướng đến sự tối ưu hóa, khả năng tích hợp dịch vụ, quản trị toàn bộ dòng nguyên vật liệu-hàng hóa-tài chính-thông tin nhằm đảm bảo tính liên tục, chất lượng, sự hiệu quả và bền vững của hoạt động sản xuất, kinh doanh cùng với sự ứng dụng công nghệ hiện đại và linh hoạt nhằm thích ứng với môi trường kinh doanh đa dạng trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng.

Ngành học này hướng đến việc lập kế hoạch, vận hành, quản lý, thiết kế và nâng cao hiệu quả toàn bộ hệ thống kết nối từ dòng cung ứng nguyên vật liệu, kỹ thuật, sản xuất, công nghệ, phân phối và thị trường nhằm đảm bảo 7-right (right customer, right cost, right place, right quantity, right condition, right product, right time), đặc biệt trong bối cảnh môi trường kinh doanh có tính quốc tế và hội nhập hiện nay, ngành học sẽ cung cấp công cụ để phân tích dữ liệu, và ứng dụng các công cụ để dự báo, phân tích và đưa ra quyết định phù hợp nhằm tạo ra lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp và chuỗi cung ứng.

Chương trình đào tạo ngành Quản trị kinh doanh, chuyên ngành Quản trị Logistics & Chuỗi cung ứng số trình độ đại học có phẩm chất chính trị, đạo đức, trách nhiệm nghề nghiệp và ý thức phục vụ cộng đồng; có kiến thức, kỹ năng thực hành nghề nghiệp và năng lực nghiên cứu tương xứng với trình độ đào tạo; có sức khỏe, đáp ứng tốt nhu cầu lao động trong thời kỳ hội nhập quốc tế và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Sinh viên tốt nghiệp ngành Quản trị kinh doanh, chuyên ngành Quản trị Logistics & Chuỗi cung ứng số có những khả năng, phẩm chất như sau:

Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp

Khả năng học tập sau đại học: 

THÔNG TIN

TUYỂN SINH 2023

THÔNG TIN TỔNG QUÁT

TỔ HỢP XÉT TUYỂN

ĐIỂM THI THPT

TT Tổ hợp Mã tổ hợp
01
Toán, Vật lý, Hóa học
A00
02
Toán, Vật lý, Tiếng Anh
A01
03
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
D01
04
Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh
D90

KẾT QUẢ HỌC TẬP THPT (HỌC BẠ)

TT Tổ hợp Mã tổ hợp
01
Toán, Vật lý, Hóa học
A00
02
Toán, Vật lý, Tiếng Anh
A01
03
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
D01
04
Toán, Hóa học, Tiếng Anh
D07

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Mọi thắc mắc về thông tin tuyển sinh của VKU, mời thí sinh và phụ huynh liên lạc trực tiếp: