CN – Quản Trị Logistics Và Chuỗi Cung Ứng Số

Quản trị Logistics và chuỗi cung ứng số là lĩnh vực liên ngành gắn kết toàn bộ nền kinh tế với vai trò hướng đến sự tối ưu hóa, khả năng tích hợp dịch vụ, quản trị toàn bộ dòng nguyên vật liệu-hàng hóa-tài chính-thông tin nhằm đảm bảo tính liên tục, chất lượng, sự hiệu quả và bền vững của hoạt động sản xuất, kinh doanh cùng với sự ứng dụng công nghệ hiện đại và linh hoạt nhằm thích ứng với môi trường kinh doanh đa dạng trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng.

Ngành học này hướng đến việc lập kế hoạch, vận hành, quản lý, thiết kế và nâng cao hiệu quả toàn bộ hệ thống kết nối từ dòng cung ứng nguyên vật liệu, kỹ thuật, sản xuất, công nghệ, phân phối và thị trường nhằm đảm bảo 7-right (right customer, right cost, right place, right quantity, right condition, right product, right time), đặc biệt trong bối cảnh môi trường kinh doanh có tính quốc tế và hội nhập hiện nay, ngành học sẽ cung cấp công cụ để phân tích dữ liệu, và ứng dụng các công cụ để dự báo, phân tích và đưa ra quyết định phù hợp nhằm tạo ra lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp và chuỗi cung ứng.

Chương trình đào tạo ngành Quản trị kinh doanh, chuyên ngành Quản trị Logistics & Chuỗi cung ứng số trình độ đại học có phẩm chất chính trị, đạo đức, trách nhiệm nghề nghiệp và ý thức phục vụ cộng đồng; có kiến thức, kỹ năng thực hành nghề nghiệp và năng lực nghiên cứu tương xứng với trình độ đào tạo; có sức khỏe, đáp ứng tốt nhu cầu lao động trong thời kỳ hội nhập quốc tế và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Sinh viên tốt nghiệp ngành Quản trị kinh doanh, chuyên ngành Quản trị Logistics & Chuỗi cung ứng số có những khả năng, phẩm chất như sau:

 • Có đạo đức, trách nhiệm nghề nghiệp và ý thức phục vụ cộng đồng;
 • Vận dụng kiến thức trong lĩnh vực kinh tế, chính trị, xã hội, pháp luật và quản trị kinh doanh để giải quyết các vấn đề phát sinh trong lĩnh vực ngành, chuyên ngành.
 • Đánh giá những thay đổi của môi trường kinh doanh trong bối cảnh biến đổi không ngừng và toàn cầu hóa và vận dụng được những chức năng cơ bản của nhà quản trị ở mức độ quản trị doanh nghiệp cấp trung.
 • Phân tích được hoạt động kinh doanh, các lĩnh vực cơ bản trong tổ chức bao gồm quản trị, tài chính, nguồn nhân lực, marketing, thương mại điện tử.
 • Có tư duy phản biện, tư duy đổi mới sáng tạo, tinh thần khởi nghiệp.
 • Có khả năng làm việc nhóm, giao tiếp hiệu quả và năng lực học tập suốt đời.
 • Có khả năng sử dụng Tiếng Anh tốt trong lĩnh vực kinh doanh (Đạt chuẩn Tiếng Anh tương đương TOEIC 500).
 • Đạt chuẩn kỹ năng sử dụng Công nghệ thông tin cơ bản và sử dụng hiệu quả các phần mềm đồ họa ứng dụng, công cụ thống kê để giải quyết các vấn đề Quản trị kinh doanh.
 • Vận dụng kiến thức cơ bản và chuyên sâu Logistics và chuỗi cung ứng để giải quyết các vấn đề trong lĩnh vực Logistics và chuỗi cung ứng trên nền tảng số nhằm khai thác các nguồn lực trong sản xuất, kinh doanh và xã hội.
 • Có khả năng phân tích, đánh giá, tư duy phản biện, đổi mới sáng tạo và giải quyết các vấn đề trong Logistics & Chuỗi Cung ứng trên nền tảng số.
 • Có khả năng điều tra nghiên cứu, thực nghiệm và khai thác thông tin để đưa ra các giải pháp trong quản trị Logistics và vận hành chuỗi cung ứng trên nền tảng số.
 • Có kỹ năng làm việc trong môi trường kinh doanh quốc tế.

Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp

 • Làm việc và thăng tiến nghề nghiệp trong cơ quan quản lý Nhà nước về kinh doanh, các viện nghiên cứu, các cơ sở kinh doanh trong và ngoài nước liên quan đến lĩnh vực Logistics & Chuỗi cung ứng
 • Khởi nghiệp và thành đạt trong kinh doanh trong lĩnh vực Logistics & chuỗi cung ứng
 • Chuyên viên bộ phận dịch vụ và quản lý, giải pháp công nghệ Logistics và chuỗi cung ứng, các doanh nghiệp thương mại dịch vụ, sản xuất, vận hành; triển khai và quản lý các dự án sản xuất kinh doanh phức hợp trong lĩnh vực dịch vụ Logistics.
 • Triển vọng trong tương lai có thể trở thành trưởng phòng, ban, giám đốc bộ phận, dự án, giám đốc kinh doanh hay chuyên gia phân tích, tư vấn, lãnh đạo…

Khả năng học tập sau đại học: 

 • Đủ trình độ tham gia các khóa học, bồi dưỡng nâng cao ngắn hạn về Logisitcs và Quản lý chuỗi cung ứng trong và ngoài nước;
 • Đủ trình độ và kỹ năng để học bằng đại học thứ 2 của các ngành kinh tế liên quan;
 • Đủ năng lực đăng ký học bậc sau đại học của ngành Quản trị kinh doanh, chuyên ngành Logistics và quản lý chuỗi cung ứng tại các trường trong và ngoài nước..

THÔNG TIN TUYỂN SINH 2024

Thông tin tổng quát

 • Mã ngành đào tạo: 7340101EL
 • Chỉ tiêu: 120
 • Trình độ đào tạo: Đại học
 • Văn bằng tốt nghiệp: Cử nhân
 • Đối tượng tuyển sinh: Học sinh đã tốt nghiệp THPT.
 • Thời gian đào tạo: 4 năm (8 học kỳ).

Tổ hợp xét tuyển

ĐIỂM THI THPT

TT Tổ hợp Mã tổ hợp
01 Toán, Vật lý, Hóa học A00
02 Toán, Vật lý, Tiếng Anh A01
03 Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh D01
04 Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh D90

KẾT QUẢ HỌC TẬP THPT (HỌC BẠ)

TT Tổ hợp Mã tổ hợp
01 Toán, Vật lý, Hóa học A00
02 Toán, Vật lý, Tiếng Anh A01
03 Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh D01
04 Toán, Hóa học, Tiếng Anh D07

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Mọi thắc mắc về thông tin tuyển sinh của VKU, mời thí sinh và phụ huynh liên lạc trực tiếp: